פירוש המילה אב בית באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
chief caretaker (at)אב בית
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אב בית באנגלית | 
איך כותבים אב בית באנגלית | 
מה זה אב בית באנגלית | 
איך מתרגמים אב בית לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: