פירוש המילה אב אבא באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
father

fatherhood

fatherland

fatherliness
אב, אבא

אבהות

ארץ אבות, מולדת

אבהות
father (the)להולידfatherlyאבהי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אב אבא באנגלית | 
איך כותבים אב אבא באנגלית | 
מה זה אב אבא באנגלית | 
איך מתרגמים אב אבא לאנגלית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: