פירוש המילה אאוליאני באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
aeolianנגרם ע"י רוח (גאולוגיה), אאוליאני
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: