פירוש המילה אאג באנגלית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
ENT (Ear, Nose & Throat)

אא"ג, אף-אוזן-גרון (רפואה)
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים אאג באנגלית | 
איך כותבים אאג באנגלית | 
מה זה אאג באנגלית | 
איך מתרגמים אאג לאנגלית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: