פירוש המילה א היסטורי באנגלית.

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
ahistoricalא-היסטורי, אינו היסטורי
 
 

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: