פירוש המילה zoologically בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zoologist

zoology
זואולוג

זואולוגיה
 
 
zoologic

zoological
זואולוגיzoologicallyמבחינה זואולוגית

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zoologically בעברית | 
איך כותבים zoologically בעברית | 
מה זה zoologically בעברית | 
איך מתרגמים zoologically לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: