פירוש המילה zone the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zone


zoning
אזור, מרחב, שטח, גזרה (צבאית), מתחם

חלוקה לאזורים
zone (the)לחלק לאזורים
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zone the בעברית | 
איך כותבים zone the בעברית | 
מה זה zone the בעברית | 
איך מתרגמים zone the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: