פירוש המילה zodiac בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zodiacגלגל-המזלות
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zodiac בעברית | 
איך כותבים zodiac בעברית | 
מה זה zodiac בעברית | 
איך מתרגמים zodiac לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: