פירוש המילה zip בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zip

zipper
רוכסן, ריץרץ'; כיווץ קובץ (מחשבים)zip (the)לרכוסzipperedבעל רוכסן
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zip בעברית | 
איך כותבים zip בעברית | 
מה זה zip בעברית | 
איך מתרגמים zip לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: