פירוש המילה zionist בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
Zion

Zionism

Zionist

zionization
ציון, ירושלים

ציונות

ציוני

ציוניזציה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zionist בעברית | 
איך כותבים zionist בעברית | 
מה זה zionist בעברית | 
איך מתרגמים zionist לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: