פירוש המילה zionism בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
Zion

Zionism

Zionist

zionization
ציון, ירושלים

ציונות

ציוני

ציוניזציה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zionism בעברית | 
איך כותבים zionism בעברית | 
מה זה zionism בעברית | 
איך מתרגמים zionism לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: