פירוש המילה zilliongazillion בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zillion/gazillionכמות עצומה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zilliongazillion בעברית | 
איך כותבים zilliongazillion בעברית | 
מה זה zilliongazillion בעברית | 
איך מתרגמים zilliongazillion לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: