פירוש המילה zigzag onupalong throughacross towardsoverdown בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zig-zag

zigzagging
זיגזג, סִכסָך

זיגזוג
zigzag (on/up/along/ through/across/ towards/over/down)לזגזגzigzaggingמזגזג
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zigzag onupalong throughacross towardsoverdown בעברית | 
איך כותבים zigzag onupalong throughacross towardsoverdown בעברית | 
מה זה zigzag onupalong throughacross towardsoverdown בעברית | 
איך מתרגמים zigzag onupalong throughacross towardsoverdown לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: