פירוש המילה zero בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zero

zeroing
אפס

איפוס
zero (the)לאפסzeroאפסי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zero בעברית | 
איך כותבים zero בעברית | 
מה זה zero בעברית | 
איך מתרגמים zero לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: