פירוש המילה zeal בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zealot

zeal (for)

zealotry

zealousness
פנאט, קנאי, קיצוני

קנאות; להט, להיטות, התלהבות

קנאות, פנאטיות

קנאות; התלהבות
 
 
zealousלהוט, קנאיzealouslyבלהט, בהתלהבות; בקנאות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zeal בעברית | 
איך כותבים zeal בעברית | 
מה זה zeal בעברית | 
איך מתרגמים zeal לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: