פירוש המילה zappy בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
zap

zapping
מרץ

"זפזופ", שלטוט
zap (through)להתקיף, להרוג, להרוס; למחוק; "לזפזפ"zappyנמרץ
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים zappy בעברית | 
איך כותבים zappy בעברית | 
מה זה zappy בעברית | 
איך מתרגמים zappy לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: