פירוש המילה within spitting distance of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
within spitting distance (of)במרחק יריקה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים within spitting distance of בעברית | 
איך כותבים within spitting distance of בעברית | 
מה זה within spitting distance of בעברית | 
איך מתרגמים within spitting distance of לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: