פירוש המילה with silent assentacquiescence to בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
with silent assent/acquiescence (to)בהסכמה שבשתיקה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים with silent assentacquiescence to בעברית | 
איך כותבים with silent assentacquiescence to בעברית | 
מה זה with silent assentacquiescence to בעברית | 
איך מתרגמים with silent assentacquiescence to לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: