פירוש המילה wiretap the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
wiretap

wiretapping
האזנת סתר, ציתותwiretap (the)להאזין בסתר, לצותת
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים wiretap the בעברית | 
איך כותבים wiretap the בעברית | 
מה זה wiretap the בעברית | 
איך מתרגמים wiretap the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: