פירוש המילה vanish בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
vanish (in)להיעלם, להתפוגג, להימוגvanishingהולך ונעלםvanishinglyבהיעלמות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים vanish בעברית | 
איך כותבים vanish בעברית | 
מה זה vanish בעברית | 
איך מתרגמים vanish לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: