פירוש המילה valuable בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
valuables

valuation


valuator

value

valuer
חפצי/דברי ערך

הערכה, אומדן, אומדנה, אמידה, שמאות, שומה

מעריך, שמאי

חשיבות, ערך, שווי, מקדם

שמאי
value (the/over)להחשיב, להעריך, להוקירof value

valuable

valued
בעל/רב ערך, ערכי, שווה כסףמוערך
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים valuable בעברית | 
איך כותבים valuable בעברית | 
מה זה valuable בעברית | 
איך מתרגמים valuable לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: