פירוש המילה validity בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
validation

validity
תיקוף, מתן תוקף

תוקף, תקפות
validate (the)לתת תוקף, להכשירvalidתקף, בעל/בר-תוקף, בתוקף, כשר (קולות בהצבעה), שָרִירvalidlyכדין

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים validity בעברית | 
איך כותבים validity בעברית | 
מה זה validity בעברית | 
איך מתרגמים validity לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: