פירוש המילה vacillate overamong בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
vacillation


vacillator
הססנות, פסיחה, "גמגום"; התנודדות

הססן
vacillate (over/among)להסס, להתלבט, להתחבטvacillating

vacillatory
מתלבט

הססני
vacillatinglyבהססנות

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים vacillate overamong בעברית | 
איך כותבים vacillate overamong בעברית | 
מה זה vacillate overamong בעברית | 
איך מתרגמים vacillate overamong לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: