פירוש המילה vacation in בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
vacation

vacationer

vacationist
חופשה

נופש (בן אדם)
vacation (in)לנפוש
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים vacation in בעברית | 
איך כותבים vacation in בעברית | 
מה זה vacation in בעברית | 
איך מתרגמים vacation in לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: