פירוש המילה toss theaboutover בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
tossingיידוי, הֲטלהtoss (the/about/over)ליַידות (בקבוק תבערה וכד'), לזרוק, להטיל
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים toss theaboutover בעברית | 
איך כותבים toss theaboutover בעברית | 
מה זה toss theaboutover בעברית | 
איך מתרגמים toss theaboutover לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: