פירוש המילה to somea certain extentdegree בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
to some/a certain extent/degreeבמידת מה, במידה מסוימת, במובן מסוים

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים to somea certain extentdegree בעברית | 
איך כותבים to somea certain extentdegree בעברית | 
מה זה to somea certain extentdegree בעברית | 
איך מתרגמים to somea certain extentdegree לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: