פירוש המילה spare fromof בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
spare

spare parts
חלק חילוף; גלגל רזרבי

חלקי חילוף, חלפים
spare (from/of)לחסוך מ- (בושה, תוצאה קשה וכד'), לחוס על-, לחמול, לוותר על-spare

sparing
חלופי, רזרבי; פנוי מיותר

חסכני
sparinglyבמשורה, בחסכנות, בצמצום

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים spare fromof בעברית | 
איך כותבים spare fromof בעברית | 
מה זה spare fromof בעברית | 
איך מתרגמים spare fromof לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: