פירוש המילה soothe the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
soothing

soothingness
הרגעהsoothe (the)להרגיע, לשכך; לפייסsoothingמרגיע, לשכךsoothinglyבאופן מרגיע

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים soothe the בעברית | 
איך כותבים soothe the בעברית | 
מה זה soothe the בעברית | 
איך מתרגמים soothe the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: