פירוש המילה shrouded in mistfog בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
shrouded in mist/fogלוט בערפל
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים shrouded in mistfog בעברית | 
איך כותבים shrouded in mistfog בעברית | 
מה זה shrouded in mistfog בעברית | 
איך מתרגמים shrouded in mistfog לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: