פירוש המילה saddled with בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
saddleאוכף, מדוכהsaddle (to/the/with)לכפות (מסגרת זמן וכד'), להטיל/להשליך על-, "להפיל על-"saddled (with)חבוש, תקוע עם-
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים saddled with בעברית | 
איך כותבים saddled with בעברית | 
מה זה saddled with בעברית | 
איך מתרגמים saddled with לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: