פירוש המילה rid ofthe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
riddanceהיפטרות מ-, השתחררות מ-rid (of/the)להיפטר (מ-), להשתחרר (מ-); לטהר
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים rid ofthe בעברית | 
איך כותבים rid ofthe בעברית | 
מה זה rid ofthe בעברית | 
איך מתרגמים rid ofthe לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: