פירוש המילה rend intothe בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
rendingקריעהrend (into/the)לקרוע (גוף למחנות וכד')rentקרוע
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים rend intothe בעברית | 
איך כותבים rend intothe בעברית | 
מה זה rend intothe בעברית | 
איך מתרגמים rend intothe לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: