פירוש המילה rebuke thefor בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
rebukeנזיפה, תוכָחה, גערהrebuke (the/for)לנזוף, לגעורrebuked

rebuking
נזוף

נוזף, גוער, מוכיח
rebukinglyבנזיפה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים rebuke thefor בעברית | 
איך כותבים rebuke thefor בעברית | 
מה זה rebuke thefor בעברית | 
איך מתרגמים rebuke thefor לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: