פירוש המילה quango בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
quango

Quasi-Autonomous Non Governmental Organization
חברה או גוף שבשליטה מלאה או חלקית של הממשלה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים quango בעברית | 
איך כותבים quango בעברית | 
מה זה quango בעברית | 
איך מתרגמים quango לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: