פירוש המילה pyre בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
pyreמדורה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים pyre בעברית | 
איך כותבים pyre בעברית | 
מה זה pyre בעברית | 
איך מתרגמים pyre לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: