פירוש המילה proof positive of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
proof positive (of)הוכחה ניצחת
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים proof positive of בעברית | 
איך כותבים proof positive of בעברית | 
מה זה proof positive of בעברית | 
איך מתרגמים proof positive of לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: