פירוש המילה pin ontheto בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
pin

PIN

personal identification number
יתד; סיכה

קוד סודי (לכרטיס אשראי וכד')
pin (on/the/to)להיתלות ב-; לרתק; להטיח; להפיל על- (תיק, אשמה, כישלון וכד'), לזרוק (אחריות וכד') על-pinnedנתלה ב- (תרוץ וכד'); מוצמד, מרותק (לקרקע וכד')
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים pin ontheto בעברית | 
איך כותבים pin ontheto בעברית | 
מה זה pin ontheto בעברית | 
איך מתרגמים pin ontheto לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: