פירוש המילה philander with בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
philanderer

philandering
"פלרטטן"

"פלרטטנות"
philander (with)"לפלרטט"philandering"פלרטטן"
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים philander with בעברית | 
איך כותבים philander with בעברית | 
מה זה philander with בעברית | 
איך מתרגמים philander with לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: