פירוש המילה personal appointee of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
personal appointee (of)מינוי אישי
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים personal appointee of בעברית | 
איך כותבים personal appointee of בעברית | 
מה זה personal appointee of בעברית | 
איך מתרגמים personal appointee of לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: