פירוש המילה part fromwith בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
part

partiality

particle

parting

partition
חלק; תפקיד

משוא פנים

חלקיק, גרגיר; מילית (דקדוק)

פרֵדה; פסוקת, שביל (שיער)

חלוקה (של שטח וכד'); מחיצה, חיץ

part (from/with)


partition (the/to/off)
לחלק, להפריד, להיפרד (משימוש, מאדם גוסס וכד')

לחלק (שטח וכד'), לחצוץ בין-
part

parted

partial (to)

partitioned
חלקי

נפרד

חלקי; משוחד, נוטה לטובת-

מחולק
part

partially

partly


in part
בחלקו

באופן חלקי, חלקית

במידת מה, במידה מסוימת, חלקית


במידת מה, חלקית, בחלקו, בין היתר/השאר

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים part fromwith בעברית | 
איך כותבים part fromwith בעברית | 
מה זה part fromwith בעברית | 
איך מתרגמים part fromwith לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: