פירוש המילה parallel the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
parallel

parallel bars

parallelism

parallelogram
קו מקביל; מקבילה

מקבילים (התעמלות)

הקבלה

מקבילית
parallel (the)להקבילparallelמקבילparallelly

in parallel
במקביל

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים parallel the בעברית | 
איך כותבים parallel the בעברית | 
מה זה parallel the בעברית | 
איך מתרגמים parallel the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: