פירוש המילה old hand at בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
old hand (at)מנוסֶה, מיומן, "משופשף"
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים old hand at בעברית | 
איך כותבים old hand at בעברית | 
מה זה old hand at בעברית | 
איך מתרגמים old hand at לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: