פירוש המילה narrowness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
narrownessצרוּת, צמצוםnarrow (the)לצמצם (פער וכד'), להצרnarrowמצומצם, צרnarrowlyבקושי, בצמצום, באופן מצומצם (פירוש סעיף בחוק וכד')

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים narrowness בעברית | 
איך כותבים narrowness בעברית | 
מה זה narrowness בעברית | 
איך מתרגמים narrowness לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: