פירוש המילה narrator בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
narrative

narration

narrator
סיפור, סִיפֵר, נרטיבמסַפר
narrate (the)לספר, לקרייןnarrativeסיפוריnarrativelyבאמצעות סיפור

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים narrator בעברית | 
איך כותבים narrator בעברית | 
מה זה narrator בעברית | 
איך מתרגמים narrator לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: