פירוש המילה napping בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
napנמנום, תנומהnap

(בלבד -ed; -ing)

take a nap
לנמנם; להיות לא מוכןלתפוס תנומה
nappingלא מוכן, לא עומד על המשמר
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים napping בעברית | 
איך כותבים napping בעברית | 
מה זה napping בעברית | 
איך מתרגמים napping לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: