פירוש המילה naked בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
nakednessעירום, מערומים, ערווה
 
 
naked ערוֹם, עירום, מעורטלnakedlyבעירום, במערומים; בגלוי, באופן גלוי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים naked בעברית | 
איך כותבים naked בעברית | 
מה זה naked בעברית | 
איך מתרגמים naked לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: