פירוש המילה naively בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
naiveté

naivety
נאיביות, תמימות
 
 
naiveנאיבי, תמים, שה תמיםnaivelyבתמימות, לתומי

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים naively בעברית | 
איך כותבים naively בעברית | 
מה זה naively בעברית | 
איך מתרגמים naively לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: