פירוש המילה musingly בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
muse

musing (about/on)
מוזה, השראה

תהייה, הרהור, הגיג, שרעף
muse (over/about)להרהר
 
 
musinglyבתהייה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים musingly בעברית | 
איך כותבים musingly בעברית | 
מה זה musingly בעברית | 
איך מתרגמים musingly לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: