פירוש המילה muscle thetowardonto intoforward בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
muscle

muscleman
כוח; שריר

גברתן, שרירן
muscle (the/toward/onto/ into/forward)

muscle in (on)
להידחף/להידחק בכוחmuscularשרירי
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים muscle thetowardonto intoforward בעברית | 
איך כותבים muscle thetowardonto intoforward בעברית | 
מה זה muscle thetowardonto intoforward בעברית | 
איך מתרגמים muscle thetowardonto intoforward לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: