פירוש המילה murmur the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
murmur


murmuring
איתות (לשלום וכד'); רטינה; המיה, רחישה, רשרוש, אִוושה

רטינה
murmur (the)לרטון; להמהם, לרחוש, לרשרש, ללחשmurmurousמהמהם; רוטןmurmurouslyבתוך המהום; ברטינה

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים murmur the בעברית | 
איך כותבים murmur the בעברית | 
מה זה murmur the בעברית | 
איך מתרגמים murmur the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: